סוויטות הירקון

צימרים חדרים לפי שעות בתל אביב - צימר : סוויטות הירקון
באזור: מרכז | בישוב : תל אביב - כתובת :ניווט
נווט למקום

צימרים חדרים לפי שעות בתל אביב - צימר : סוויטות הירקון
באזור: מרכז | בישוב : תל אביב - כתובת :ניווט
נווט למקום